Ιωάννης Τσικριπής

Ο Ιωάννης Τσικριπής είναι Διευθυντής στη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εργάζεται τα τελευταία 20 έτη. Μέχρι πρόσφατα, κατείχε τη θέση του Υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία - μεταξύ άλλων - σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ήταν σε εμπορική τράπεζα και σε εταιρεία συμβούλων. Είναι μέλος της Financial Stability Committee και της Advisory Technical Committee της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενώ έχει διατελέσει μέλος σε διάφορες άλλες επιτροπές του ευρωσυστήματος. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Southampton, ενώ έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.