Μαρίνα Κριμπά

Η Μαρίνα Κριμπά είναι επικεφαλής του Τομέα Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών της Τράπεζας Eurobank. Διαθέτει 26 χρόνια τραπεζικής εμπειρίας, με έμφαση στις Πληρωμές, με σαφή κατανόηση των αναγκών των πελατών και με κουλτούρα που βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον Τομέα Οργάνωσης & Σχεδιασμού της Eurobank, αρχικά με αντικείμενο process re-engineering και στη συνέχεια υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης μεγάλα έργα της Τράπεζας, με ενεργό δράση στις εγχώριες εξαγορές/συγχωνεύσεις. Το 2008 ανέλαβε επικεφαλής του Cash Management & Cheques Unit και από το 2010 ήταν υπεύθυνη του Trade Finance, Payments & Cash Management Unit. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πληρωμών, Λειτουργιών & Digital Banking της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Λειτουργικών Κινδύνων της Eurobank, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΙΑΣ και σύμβουλος στις διαβουλεύσεις του Γραφείου Συμψηφισμού Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Σχολής  Διοίκησης & Οικονομίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Υποστηρίζει ένθερμα την αλλαγή μέσα από τη συνεχή βελτίωση, την απλότητα, την ευθύτητα και το ανοιχτό μυαλό ενώ αποτελεί προτεραιότητά της η διαρκής ανάπτυξη και η επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων ευθύνης της.