Στατιστικά στοιχεία 2021

Το 2021 διακινήθηκαν  από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, συνολικά 329,4 εκ. συναλλαγές, συνολικής αξίας €344 δισ., αξία περίπου διπλάσια από το ΑΕΠ της χώρας* και η υψηλότερη που έχει σημειωθεί στην 32ετή λειτουργία του Συστήματος Πληρωμών. Ο αριθμός των συναλλαγών παρουσίασε αύξηση ύψους 13% σε σχέση με τις συναλλαγές του 2020. Κατά μέσο όρο το 2021 διακινήθηκαν ημερησίως, 1,3εκ. συναλλαγές (αξίας €1,3 δισ.), με επίτευξη ιστορικού ημερήσιου ρεκόρ στις 25/02/2021, ημέρα κατά την οποία από το Σύστημα Πληρωμών διακινήθηκαν 4,1 εκ. συναλλαγές (αξίας €3,4 δισ.). Στο Γράφημα Ι που ακολουθεί παρουσιάζεται σε εκατομμύρια το πλήθος (volume) των συναλλαγών που διακινούνται από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ από το 1994 έως και σήμερα.

* Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020

Γράφημα Ι

Στο Γράφημα ΙΙ παρουσιάζεται σε δισεκατομμύρια € η αξία των συναλλαγών που διακινούνται από το Σύστημα Πληρωμών από το 2009 έως και σήμερα.

Γράφημα ΙI

 

Το Σύστημα Πληρωμών προσφέρει ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών πληρωμών.

Από το σύνολο των συναλλαγών που διακινήθηκαν το 2021, το 85,5% αφορά σε μεταφορές πίστωσης (τραπεζικές μεταφορές πίστωσης, άμεσες μεταφορές πίστωσης, εισπράξεις και πληρωμές επιχειρήσεων/οργανισμών). Από αυτές, οι 48,7 εκ. συναλλαγές ανήκουν στην υπηρεσία τραπεζικών μεταφορών πίστωσης, η οποίες παρουσίασαν αύξηση 24% σε σχέση με το 2020. Υποσύνολο των τραπεζικών μεταφορών πίστωσης αποτελούν οι άμεσες μεταφορές πίστωσης, οι οποίες το 2021 ανήλθαν σε 8,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 65,1% σε σχέση με το 2020 και εκ των οποίων οι 1,8 εκ. έγιναν μέσω του διατραπεζικού προϊόντος IRIS P2P μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων, παρουσιάζοντας αύξηση 140,3% σε σχέση με το 2020.

Επιπλέον, το 39,6% (130,5 εκ.) των συναλλαγών του 2021 είναι εισπράξεις επιχειρήσεων / οργανισμών, οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020 κατά 11,9%. Σε πολλές από αυτές τις συναλλαγές χρησιμοποιήθηκε το διατραπεζικό προϊόν κωδικός πληρωμής RF/QR. Οι τράπεζες και η ΔΙΑΣ Α.Ε. προωθούν τη χρήση του τυποποιημένου κωδικού πληρωμής RF με σκοπό τη διευκόλυνση και διασφάλιση της ορθότητας της πληρωμής. Oι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την τυποποίηση του RF/QR κωδικού πληρωμής αντιστοιχούν πλέον στο 75% του συνόλου των συνδεδεμένων στο διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ οργανισμών ενώ εντός του 2022 έχει προγραμματιστεί η ενεργοποίηση της χρήσης RF κωδικού πληρωμής από μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνεπώς η αύξηση αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη.

Ενδεικτικά, κωδικό πληρωμής RF/QR χρησιμοποιούν δημόσιοι φορείς, όπως οι φορολογικές αρχές για την είσπραξη φόρων (π.χ. τέλη κυκλοφορίας), φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές εταιρείες, όπως εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, εμπορίας αυτοκινήτων, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, ειδών ένδυσης, καλλυντικών κ.ά.

Οι πληρωμές επιχειρήσεων/ οργανισμών αποτελούν το 31,1% του συνόλου των συναλλαγών που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών το 2021 και ανέρχονται συνολικά σε 102,2 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με το 2020. Από αυτές τα 100,7 εκ. αποτελούν πληρωμές φορέων του Δημοσίου (μισθοδοσία υπαλλήλων του Δημοσίου, συντάξεις, επιδόματα). Οι υπόλοιπες 1,5 εκ. συναλλαγές αποτελούν πληρωμές ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, στις οποίες η αύξηση σε σχέση με το 2020 είναι ύψους 88,8%.

Επιπλέον, 17,2 εκ. συναλλαγές (ποσοστό 7,1% του συνόλου των συναλλαγών) έγιναν μέσω πάγιων εντολών, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2020. Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρείες ενέργειας και ασφαλιστικές.

Κατά το 2021 επιτεύχθηκαν σημαντικές αυξήσεις και σε άλλες κατηγορίες συναλλαγών, όπως στις πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω του προϊόντος IRIS eCommerce, ύψους 75% σε σχέση με το 2020.

Στo ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό επί τοις εκατό των συναλλαγών και της αξίας τους που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ εντός του 2021, ανά κατηγορία / υποκατηγορία υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών.

Ακολουθεί και η σχετική γραφική αναπαράσταση δεδομένων (infographic).