Εταιρικά Νέα

18.11.2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της ΔΙΑΣ κατά το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας ISO/IEC 22301:2012 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (μέλος του TÜV Nord Group).  Η διεθνής αυτή πιστοποίηση καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών.

Η παραπάνω πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως τεκμηριωμένο, λειτουργικό και δοκιμασμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο ενεργοποιείται σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας προβλέπει την ύπαρξη δευτερεύοντος χώρου εργασίας, με δυνατότητα επανεκκίνησης των λειτουργιών της εταιρείας εντός  προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την επέλευση του καταστροφικού γεγονότος. Το Σύστημα παρέχει στη ΔΙΑΣ τη δυνατότητα να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα το διακανονισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών της στο TARGET2, το Σύστημα Διακανονισμού σε Πραγματικό Χρόνο του Ευρωσυστήματος, ακόμα και σε περιπτώσεις ακραίων καταστροφικών γεγονότων.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΔΙΑΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις, που απορρέουν από το Πλαίσιο Επίβλεψης για τα Συστήματα Πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Revised Oversight Framework for Retail Payment Systems).

Δείτε όλα τα νέα...
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες