Εταιρικά Νέα

18.11.2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια διαδικασία επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης (Validation of Compliance) της ΔΙΑΣ προς το πρότυπο ασφάλειας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) v3.1 από την Εταιρεία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ENCODE A.Ε.

Η εφαρμογή του προτύπου PCI DSS από την ΔΙΑΣ  ξεκίνησε το 2014 με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ασφάλειας ευαίσθητων δεδομένων ηλεκτρονικών πληρωμών που διενεργούνται με τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. 

Η συμμόρφωση της ΔΙΑΣ προς το πρότυπο PCI DSS v3.1, αποδεικνύει ότι η ΔΙΑΣ λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων καρτών. 

Δείτε όλα τα νέα...
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες