Η μηχανογραφική υποδομή

Το νέο μηχανογραφικό περιβάλλον είναι μια ολοκληρωμένη λύση end-to-end, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε τράπεζα και οργανισμό, για το σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ.
 
Βασίζεται σε λύσεις ανοιχτής αρχιτεκτονικής τελευταίας τεχνολογίας, υποστηρίζει όλα τα σύγχρονα πρότυπα μηνυμάτων, και αξιοποιεί όλες τις πρόσφατες τεχνικές ανταλλαγής αρχείων, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου.  
 
Το δίκτυο της εταιρίας βασίζεται σε ένα πλήθος μισθωμένων γραμμών οπτικών ινών, ψηφιακών κυκλωμάτων, ασύρματης πρόσβασης και τεχνολογίας DSL, με εναλλακτικές μεθόδους πρόσβασης.   
 
Η αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου διασφαλίζεται, με εξοπλισμό υψηλής διαθεσιμότητας (99,999%), τόσο στο πρωτεύον κέντρο, όσο και στο κέντρο αποκατάστασης (DRC).
 
Μεταξύ των δύο κέντρων υλοποιούνται σύγχρονες τεχνικές συγχρονισμού δεδομένων, που διασφαλίζουν την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας.
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες