ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣ

 • Γενικά
 • Μεταφορές πιστώσεων
 • Άμεσες χρεώσεις
 • Διατραπεζικές συναλλαγές σε ATM
 • Πληρωμές με κάρτα
 • Επιταγές
 • Εκκαθάριση και διακανονισμός
 • Στοιχεία συναλλαγών
περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Οργανισμοί και επιχειρήσεις
 • Ελληνικό δημόσιο
περισσότερα

SEPA

 • Σχετικά με τον SEPA
 • Η ΔΙΑΣ στον SEPA
 • Διασύνδεση με τον ΕΒΑ
 • Συνεργασία με την Worldline
 • Μέλος του EACHA
 • Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές SEPA
 • Σχήμα μεταφοράς πιστώσεων
 • Σχήμα άμεσων χρεώσεων
περισσότερα

Η ΔΙΑΣ

 • Γενικά
 • Μηχανογραφική υποδομή
 • Ασφάλεια συναλλαγών
 • Μέλος του SWIFT
 • Συμμόρφωση
περισσότερα
Ενημερωτικά έντυπα
Ανακοινώσεις
Δελτία τύπου

Ενημερωτικά έντυπα

Ενημερωτικό έντυπο, Απρίλιος 2015

Ενημερωτικό έντυπο, Απρίλιος 2014

 

Ανακοινώσεις

11.02.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΣ ΑΕ – ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ TIPS

περισσότερα...

15.01.2021

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την ετοιμότητά της για την διακίνηση Άμεσων Πληρωμών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

περισσότερα...

 

όλες οι ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου

11.02.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΣ ΑΕ – ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ TIPS

περισσότερα...

15.01.2021

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την ετοιμότητά της για την διακίνηση Άμεσων Πληρωμών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

περισσότερα...

 

όλα τα δελτία τύπου

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες