Πληρωμές επιταγών

Η υπηρεσία πληρωμής επιταγών DIAS Cheque βασίζεται στην αρχή του "cheque truncation" δηλαδή το σώμα της επιταγής παραμένει στο κατάστημα της τράπεζας που αγόρασε την επιταγή ενώ τα στοιχεία της επιταγής αποστέλλονται στην πληρώτρια τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αντί για τη φυσική διακίνηση της επιταγής. 

Οι επιταγές που διακινούνται μέσω της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές τυποποίησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Ένωσης Τράπεζών.  Οι επιταγές που διακινούνται μέσω της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.

Μεταχρονολογημένες επιταγές διακινούνται μέσω της υπηρεσίας με ευθύνη της αγοράστριας τράπεζας.

Σχετικό έγγραφο

Εγχειρίδιο τυποποίησης των επιταγών σε ευρώ, έκδοση 1η, Απρίλιος 2000

Εγχειρίδιο κωδικοποίησης και τυποποίησης της Codeline των επιταγών σε ευρώ, Ιούνιος 2001

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες