Α/Α  

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών προσβάσιμοι από το Σύστημα Πληρωμών 

1.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     www.bankofgreece.gr

2.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
     www.nbg.gr

3.

ALPHA BANK Α.Ε.
     
www.alpha.gr

4.

ATTICA BANK ΑΤΕ
      
www.atticabank.gr

5.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
      www.piraeusbank.gr

6.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
      www.eurobank.gr

7.

Optima bank
www.optimabank.gr

8.

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.
www.abbank.gr

9.

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε.
      www.chaniabank.gr

10.

HSBC BANK PLC
      
www.hsbc.gr

11.

 UNICREDIT BANK AG
       
www.unicredit.gr

12.

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν. Π.Ε.
      www.epirusbank.com

13.

BANK OF AMERICA ΝΑ
      
www.bankofamerica.com

14.

 CITIBANK EUROPE PLC (CEP)
       
www.citibank.gr

15.

 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε.
      www.pancretabank.gr

16.

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ (πρώην ΕΒΡΟΥ) Συν. Π.Ε.
      www.evrosbank.gr

17.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε.
      www.bankofkarditsa.gr

18.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε.
      www.bankofthessaly.gr

19.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΠΙΕΡΙΑΣ) Συν. Π.Ε.
      www.pieriabank.gr

20.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε.
       www.dramabank.gr

21.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
       www.tpd.gr

22.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.
       www.syntraser.gr

    23.                                                              T.C ZIRAAT BANKASI A.S
                                                                 
www.ziraatbank.com     
    24.                                                     PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD
                                                                www.procreditbank.gr
    25.                                                                       ΕΛ.ΤΑ.
                                                                   www.elta.gr
    26.

VIVA PAYMENT SERVICES S.A.

www.vivawallet.com/en-us/company

27.

NBG (CYPRUS) LTD

www.nbg.com.cy

28.

                                                         BANCA ROMANEASCA

www.banca-romaneasca.ro/en

29.

                                                        NBG LONDON BRANCH

www.nbg.gr/en/the-group/group-companies/uk

30.

NBG BANK MALTA LTD

www.nbg.com.mt

31.

EUROBANK CYPRUS LTD

www.eurobank.com.cy

32.

MARFIN BANK ROMANIA SA

www.marfinbank.ro/EN/Pages/Home.aspc

33.

ASTROBANK LIMITED (formerly PIRAEUS BANK(CYPRUS)LTD)

www.astrobank.com

34.

PIRAEUS BANK – LONDON BRANCH

www.piraeusbank.co.uk

35.

 

VIVA PAYMENT SERVICES SA BELG

                                                            www.vivawallet.com/en-gr

 

36.

VIVA PAYMENT SERVICES CYPRUS

        www.vivawallet.com/el-cy

37.

PRAXIA BANK

 www.praxiabank.com

 

38.

                                                             ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε.

                                                               www.torawallet.gr

     39.

          Viva Payment Services SA SUCURSAL EN ESPANA

  www.vivawallet.com/en-gr

     40.

                                         Viva Payment Services SA NETHERLANDS

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     41.

 


                

 

  

                                           Viva Payment Services SA IRELAND

                                                        www.vivawallet.com/en-gr

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες