Α/Α  

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών προσβάσιμοι από το Σύστημα Πληρωμών 

1.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     www.bankofgreece.gr

2.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
     www.nbg.gr

3.

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
     
www.alpha.gr

4.

ATTICA BANK ΑΤΕ
      
www.atticabank.gr

5.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
      www.piraeusbank.gr

6.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
      www.eurobank.gr

7.

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

www.optimabank.gr

8.

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.
www.abbank.gr

9.

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.
      www.chaniabank.gr

10.

HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
      
www.hsbc.gr

11.

 UNICREDIT BANK AG
       
www.unicredit.gr

12.

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.
      www.epirusbank.com

13.

Bank of America Merrill Lynch Designated Activity Company, Athens
      
www.bankofamerica.com

14.

 CITIBANK EUROPE PLC (CEP)
       
www.citibank.gr

15.

 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
      www.pancretabank.gr

16.

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ (πρώην ΕΒΡΟΥ) ΣΥΝ. Π.Ε.
      www.evrosbank.gr

17.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
      www.bankofkarditsa.gr

18.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
      www.bankofthessaly.gr

19.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΠΙΕΡΙΑΣ) 
      www.pieriabank.gr

20.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
       www.dramabank.gr

21.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
       www.tpd.gr

22.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
       www.syntraser.gr

    23.                                                              T.C ZIRAAT BANKASI A.S.
                                                                 
www.ziraatbank.com     
    24.                                                     PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD
                                                                www.procreditbank.gr
    25.                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ
                                                                   www.elta.gr
    26.

VIiva  Payment Services S.A.

www.vivawallet.com/en-us/company

27.

NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS)

www.nbg.com.cy

28.

                                                         BANCA ROMANEASCA S.A.

www.banca-romaneasca.ro/en

29.

                                                        NATIONAL BANK OF GREECE (LONDON)

www.nbg.gr/en/the-group/group-companies/uk

30.

NBG BANK MALTA LIMITED

www.nbg.com.mt

31.

EUROBANK CYPRUS LTD

www.eurobank.com.cy

32.

MARFIN BANK ROMANIA SA

www.marfinbank.ro/EN/Pages/Home.aspc

33.

PIRAEUS BANK(CYPRUS) LTD

www.astrobank.com

34.

PIRAEUS BANK SA (LONDON) 

www.piraeusbank.co.uk

35.

 

VIiva Payment Services SA BELGIUM

                                                            www.vivawallet.com/en-gr

 

36.

VIiva  Payment  Services CYPRUS

        www.vivawallet.com/el-cy

37.

PRAXIA BANK Α.Τ.Ε.

www.praxia.com

38.

                                                                TORA WALLET

                                                               www.torawallet.gr

     39.

          Viva Payment Services SA SUCURSAL EN ESPANA

  www.vivawallet.com/en-gr

     40.

                                            Viva Payment Services SA NETHERLANDS

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     41.

                                            Viva Payment Services SA IRELAND

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     42.

                                            Viva Payment Services SA FRANCE

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     43.

                                            Viva Payment Services SA ITALY

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     44.

                                            Viva Payment Services SA PORTUGAL

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     45.

                                            Viva Payment Services AUSTRIA

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

     46.

                                            Viva Payment Services FINLAND

                                                          www.vivawallet.com/en-gr        

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες