Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ

Με τον όρο SEPA (Single European Payment Area) ή Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ αναφερόμαστε στο Χώρο όπου πολίτες, εταιρείες και λοιποί οικονομικοί παράγοντες πληρώνουν και δέχονται πληρωμές σε Ευρώ στην Ευρώπη, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο με τις ίδιες βασικές συνθήκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της θέσης τους. 

Ο SEPA είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των πληρωμών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, με στόχο την επίτευξη και την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και της νομισματικής ένωσης. 

Το γεωγραφικό εύρος του SEPA περικλείει τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Μονακό. Δείτε εδώ τις χώρες που ανήκουν στον SEPA.

Κομβικός σε σχέση με τον SEPA είναι ο ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (European Payments Council - EPC) καθώς αποτελεί το κέντρο συντονισμού και λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος για τις πληρωμές.  Το EPC αναπτύσσει τα Σχήματα Πληρωμών για την υλοποίηση του SEPA.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες